Το αρχαίο φρούριο ήταν η Ακρόπολη και το υψηλότερο σημείο της αρχαίας πόλης της Κορίνθου