Aparthotel Helidonia
Postbox 19
27050 Βαρθολομιό / Λουτρά Κυλλήνης
Ιλιάδα
Ελλάδα
Τηλ. +30 2623096393
ΤΗΛ. +30 2623096090

Φαξ +302623096069
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διευθύνων Σύμβουλος: Αντώνιος Μαυρόπουλος

Τοποθεσία Εμπορίου. 0415K033A0028400
Αριθμός φορολογικού μητρώου UST-ID. Νο. Ε081962304

Νομικές πληροφορίες

Το APARTHOTEL HELIDONIA ενημερώνει και ελέγχει συνεχώς τις πληροφορίες στις ιστοσελίδες του. Παρόλη την προσοχή, τα δεδομένα ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει ευθύνη ή εγγύηση για την ακρίβεια, την επικαιρότητα και την πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους άλλους ισότοπους στους οποίους αναφέρεται υπερσύνδεση. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των ισότοπων που έχουν πρόσβαση μέσω μιας τέτοιας σύνδεσης. Εάν πρέπει να έρθετε σε μια παράνομη σελίδα μέσω υπερσύνδεσης, σας ζητάμε να μας ενημερώσετε: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Θα καταργήσουμε τη σύνδεση αμέσως μετά τη γνώση.

Το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός των σελίδων του Διαδικτύου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Η αναπαραγωγή των σελίδων ή του περιεχομένου τους απαιτεί την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του APARTHOTEL HELIDONIA.

Όροι και Προϋποθέσεις

  1. I. Πεδίο εφαρμογής

1.1   Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για τις συμβάσεις μίσθωσης δωματίων ξενοδοχείων και αίθουσων λειτουργίας του ξενοδοχείου καθώς και για όλες τις άλλες σχετικές υπηρεσίες και παραδόσεις του ξενοδοχείου.

1.2   Οι όροι και οι προϋποθέσεις του αντισυμβαλλομένου ισχύουν μόνο εφόσον συμφωνηθεί ρητά γραπτώς.

ΙΙ. Σύναψη της σύμβασης και περιεχόμενο της σύμβασης

2.1   Οι προσφορές του ξενοδοχείου είναι πάντα μη δεσμευτικές. Η σύμβαση συνάπτεται με την αποδοχή του ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο είναι ελεύθερο να επιβεβαιώσει εγγράφως την κράτηση.

2.2   Η υπενοικίαση των παρεχόμενων δωμάτιου του ξενοδοχείου και χώρο εκδηλώσεων, και η χρήση των μισθωμένων χώρων και των περιοχών για τις πωλήσεις και παρόμοιες εκδηλώσεις δεν επιτρέπεται και απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ξενοδοχείου.

2.3   Ο πελάτης δεν αποκτά το δικαίωμα παροχής ορισμένων δωματίων. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, τα δωμάτια του ξενοδοχείου πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τις 15:00  την ημέρα άφιξης (ώρα άφιξης). Ο πελάτης δεν δικαιούται προηγούμενη παροχή. Την ημέρα της αναχώρησης που συμφωνήθηκε, τα δωμάτια πρέπει να εκκενωθούν το αργότερο στις 11:00 (ώρα αναχώρησης). Μετά από αυτό το ξενοδοχείο λόγω της καθυστερημένης εκκένωση του χώρου για την υπέρβαση της συμβατικής χρησιμοποίησης έως τις 18.00 το 50% της πλήρους τιμή του καταλύματος (τιμή καταλόγου) υπόψη, 18.00 έως 100%. Οι συμβατικές αξιώσεις του πελάτη δεν δικαιολογούνται από αυτό.

2.4   Απαγορεύεται αυστηρά η λήψη τροφίμων, ποτών, λουλουδιών και επίπλων.

2.5   Η χρήση των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων είναι δυνατή μόνο εντός των αντίστοιχων ωρών λειτουργίας. Οι τρέχουσες ώρες λειτουργίας αναρτώνται στην είσοδο της αντίστοιχης ξενοδοχειακής μονάδας. Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις ώρες λειτουργίας ή να κλείσει εγκαταστάσεις εν όλω ή εν μέρει, ιδίως λόγω αλλαγών ή εκδηλώσεων ξενοδοχείων ή εάν η χρήση για άλλους λόγους δεν είναι ή μόνο σε περιορισμένο βαθμό.

ΙΙΙ. Τιμές, πληρωμή

3.1   Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει για τη διαμονή, καθώς και άλλες υπηρεσίες που χρησιμοποιεί ή συμφωνεί με το ξενοδοχείο. Αυτό ισχύει και για υπηρεσίες που παρέχονται από τον πελάτη και για δαπάνες του ξενοδοχείου σε τρίτους. Για τις υπηρεσίες μετά τα μεσάνυχτα, το ξενοδοχείο έχει το δικαίωμα να χρεώνει συμπληρωματικό επιτόκιο ανά ώρα για την παροχή προσωπικού.

3.2   Οι συμφωνηθείσες τιμές περιλαμβάνουν τον αντίστοιχο νόμιμο ΦΠΑ. Εάν η περίοδος μεταξύ της σύναψης της σύμβασης και της εκτέλεσης της σύμβασης υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες και η τιμή που γενικά χρεώνεται από το ξενοδοχείο για τις υπηρεσίες αυτές αυξάνεται ή αυξάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας, το ξενοδοχείο μπορεί να αυξήσει κατάλληλα την συμφωνημένη τιμή, αλλά όχι περισσότερο από 10%.

3.3   Η χρέωση είναι σε Ευρώ (€). Για τα ξένα μετρητά και τα ισοδύναμα μετρητών, οι συναλλαγματικές διαφορές και τα τραπεζικά έξοδα χρεώνονται στο πρόσωπο που υποχρεούται να πληρώσει. Οι προπληρωμές σε ξένα νομίσματα πιστώνονται στο συνολικό ποσό κατά την ημερομηνία της αξίας.

3.4   Τα τιμολόγια του ξενοδοχείου πρέπει να καταβάλλονται την ημέρα αναχώρησης χωρίς έκπτωση. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, το ξενοδοχείο δικαιούται να χρεώσει τόκους ύψους 5 ποσοστιαίων μονάδων πάνω από το βασικό επιτόκιο.

3.5   Το ξενοδοχείο δικαιούται να απαιτήσει εύλογη προκαταβολή ανά πάσα στιγμή. Εάν το ποσό της προκαταβολής και οι ημερομηνίες πληρωμής της σύμβασης δεν συμφωνηθούν διαφορετικά γραπτώς, έχουν συμφωνηθεί οι ακόλουθες προκαταβολές:

  α) στην περιοχή διαμονής (διαμονή και πρωινό)

- Κατάθεση κατά 15% κατά την υπογραφή της σύμβασης ως εγγύηση.

3.6   Οι καταγγελίες σχετικά με τη λογιστική θα ανακοινωθούν αμέσως μόλις γίνει γνωστό στο ξενοδοχείο.

  1. IV. Παραίτηση του ξενοδοχείου

4.1   Εάν δεν συμφωνηθεί προκαταβολή ακόμη και μετά τη λήξη μιας εύλογης περιόδου χάριτος που καθορίζεται από το ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο δικαιούται να αποσυρθεί από τη σύμβαση.

4.2   Επιπλέον, το ξενοδοχείο έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση για έναν ουσιαστικά αιτιολογημένο λόγο, για παράδειγμα εάν

- ανωτέρα βία ή άλλες περιστάσεις για τις οποίες το ξενοδοχείο δεν είναι υπεύθυνο, καθιστούν αδύνατη την εκπλήρωση της σύμβασης,

- το ξενοδοχείο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι το κατάλυμα ή / και το γεγονός μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, την ασφάλεια ή τη φήμη του ξενοδοχείου στο κοινό.

4.3   Το ξενοδοχείο πρέπει να ενημερώσει τον πελάτη για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης χωρίς καθυστέρηση.

4.4   Σε περίπτωση δικαιολογημένης ακύρωσης του ξενοδοχείου δεν προκύπτει απαίτηση του πελάτη για αποζημίωση για αποζημίωση

  1. V. Ακύρωση από τον πελάτη

5.1   Οι ακυρώσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως.

5.2   Στην περιοχή διαμονής  ισχύουν τα εξής για την ακύρωση από τον πελάτη:

5.3   Σε περίπτωση ακύρωσης, ο πελάτης οφείλει να πληρώσει το 90% της συμφωνημένης τιμής δωματίου ανά δωμάτιο και τις κρατήσεις νύχτας.

5.4  Για μεμονωμένες κρατήσεις ισχύουν οι περίοδοι ακύρωσης της γραπτής επιβεβαίωσης.

5.5   Ως ακύρωση κατά την έννοια των πιο πάνω κανονισμών ισχύει επίσης αλλαγή της εμβέλειας της σύμβασης με καθυστερημένη άφιξη ή πρόωρη αναχώρηση.

  1. VI. Μαζί φερόμενο υλικό διακόσμησης και άλλα αντικείμενα

6.1   Το υλικό διακόσμησης που φέρει ο πελάτης πρέπει να ταιριάζει με της απαιτήσεις πυρασφάλειας

. Το ξενοδοχείο μπορεί να ζητήσει την υποβολή επίσημης απόδειξης.

6.2   Λόγω του κινδύνου πιθανής ζημιάς, απαγορεύεται η εγκατάσταση και η στερέωση αντικειμένων σε τοίχους.

6.3   Τα επιδεικνυόμενα ή άλλα αντικείμενα που μεταφέρονται πρέπει να αφαιρεθούν αμέσως μετά το τέλος της διαμονής. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν συμμορφωθεί με αυτήν την υποχρέωση, το ξενοδοχείο μπορεί να πραγματοποιήσει την απομάκρυνση έναντι αμοιβής.

VII. Ευθύνη του ξενοδοχείου

7.1   Εξαιρούνται οι αξιώσεις αποζημίωσης, ανεξάρτητα από το νόμιμο λόγο, εκτός εάν το ξενοδοχείο ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι εργαζόμενοι ή οι αντιπρόσωποί του ενήργησαν εκ προθέσεως ή λόγω βαριάς αμέλειας ή οι απαιτήσεις αποζημίωσης βασίζονται στην παραβίαση βασικών συμβατικών υποχρεώσεων.

7.2   Το ξενοδοχείο δεν φέρει ευθύνη για ζημιά στο όχημα του πελάτη, το οποίο είναι σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου.

7.3   Το ξενοδοχείο δεν ευθύνεται για ζημιές που αποτελούν αποκλειστική ευθύνη άλλων πελατών / ενοικιαστών ή άλλων τρίτων. Το ξενοδοχείο δεν ευθύνεται σε σχέση με τους πελάτες για ζημιά που προκλήθηκε στο όχημα του πελάτη στην ιδιοκτησία τρίτων.

VIII. Ευθύνη του πελάτη

  • Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για ζημιές σε κτίρια και / ή αποθέματα που προκαλούνται από τον ίδιο ή τα μέλη της οικογένειάς του. Εναπόκειται στον πελάτη να ασφαλιστεί επαρκώς για τέτοιες περιπτώσεις ευθύνης. Το ξενοδοχείο δικαιούται να ζητήσει απόδειξη ασφάλισης.
  1. IX. Τελικές διατάξεις

9.1   Οι τροποποιήσεις ή προσθήκες στη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης αυτής της ρήτρας γραπτής μορφής, πρέπει να γίνονται γραπτώς.

9.2  . Τόπος εκτέλεσης και πληρωμή είναι η έδρα του ξενοδοχείου.

9.3   Αποκλειστική δικαιοδοσία - και για διαφορές επιταγής και ανταλλαγής είναι στην εμπορική κίνηση η έδρα του ξενοδοχείου.

9.4   Ισχύει το ελληνικό δίκαιο.

9.5   Εάν οι μεμονωμένες διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι άκυρες, αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων.

Το ίδιο ισχύει για τα κενά των συμβάσεων. Παρεμπιπτόντως, ισχύουν οι νόμιμες διατάξεις.